Privacy

MicroKloon houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001.

Deze wet stelt : In het richtlijn voorstel Privacy in de sector elektronische communicatie , opgesteld door de Europese Commissie , vermeldt artikel 13 dat het automatisch verzenden van email met het oog op direct marketing alleen is toegestaan als abonnees daarmee van te voren instemmen .
Het secundair gebruik van email adressen is op grond van de WBP alleen toegestaan indien dit gebeurt op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze in eerste instantie zijn verkregen . In het geval van direct marketing zal er slechts sprake zijn van verenigbaar , secundair gebruik wanneer het gaat om reclame voor producten die in zeker verband staan met het oorspronkelijk doel waarvoor de adressen zijn verzameld .
stichting MicroKloon behoudt zich het recht voor om gegevens van de gebruiker te verzamelen , onder meer door cookies te gebruiken. Alle persoonlijke gegevens zijn exclusief bestemd voor intern gebruik van MicroKloon en worden in het bijzonder gebruikt voor de uitvoering van de diensten van MicroKloon . Tenzij u hier bezwaar tegen heeft, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan contractueel met MicroKloon verbonden organisaties. U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van deze gegevens. Hiervoor dient u te schrijven naar legal@microkloon.nl met een duidelijke vermelding van uw gegevens.